zamknij

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do preferencji użytkowników oraz w celach statystycznych i reklamowych. Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia. Więcej w Polityce prywatności

BYDGOSZCZ 25.05.2018

POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: ?RODO?) stosowanego od 25 maja 2018 r. informujemy Państwa o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe (dalej jako ?dane?), a także o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną danych.


1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych i z kim można się skontaktować?

Administratorem Państwa danych jest Grzegorz Szopik, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PPUH LAMPCAR GRZEGRZ SZOPIK CHOJNICKA 11 85-459 BYDGOSZCZ, z którym można się skontaktować:
? pisemnie, kierując korespondencję pod adres: PPUH LAMPCAR GRZEGORZ SZOPIK UL. Szczecińska 14; 85-420 Bydgoszcz;

? telefonicznie, pod numerem: +48 600 324 333, 602 620 831

? e-mailowo, pod adresem: mail@lampcar.com.pl oraz w inny sposób wskazany na stronie www.lampcar.pl

  

2. Dlaczego, po co i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z postanowieniami RODO i polskimi przepisami w zakresie ochrony danych.
Jedynym powodem, dla którego zbieramy dane osobowe, jest świadczenie usługi, na którą się Państwo decydują.

Zapisanie się na naszej stronie internetowej - umożliwia dostęp do sekcji plików do pobrania dla zarejestrowanych użytkowników i umożliwia późniejsze dokonywanie zakupów na naszej stronie internetowej (dostarczając je na późniejszym etapie).

Newsletter - aby wysyłać aktualizacje dotyczące naszych nowych produktów, aktualizacji produktów, ofert specjalnych.

Dokonując zakupów na stronie internetowej - w celu zebrania wszystkich danych wymaganych prawem w celu przetworzenia procesu zakupu.

Czat - aby umożliwić komunikację z naszym personelem w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania i zapewnienia wsparcia online.
Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do:
? umożliwienia pełnego korzystania z serwisu www.lampcar.pl
? realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży,
? obsługi reklamacji,

? obsługi zapytań i zgłoszeń, które do nas Państwo kierują (np. przez formularz kontaktowy, mailowo lub telefonicznie),


? kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu PPUH Lampcar, którym jest:

? prowadzenia wobec Państwa działań marketingowych,

? kontaktowanie się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Państwa zgodą - przez e-mail oraz telefon;

? zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych PPUH Lampcar oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;

? monitorowanie Państwa aktywności oraz wszystkich innych użytkowników np. wyszukiwania słów kluczowych, przeprowadzenia badań i analiz między innymi pod kątem funkcjonalności serwisów Lampcar.pl poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;

? organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mogą Państwo wziąć udział;

? windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych
i mediacyjnych;
? prowadzenie analiz statystycznych;
? przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych.
Jeśli wyrażą Państwo na to zgodę, przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu:

? zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;

? organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mogą Państwo wziąć udział. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób, w jaki ją wyrażono. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe do czasu wycofania zgody. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przez PPUH Lampcar danych:

? do czasu wycofania zgody lub

? w okolicznościach, w których PPUH Lampcar przetwarza dane w oparciu o inną podstawę niż Państwa zgoda.

  

3. Komu możemy przekazywać dane?

Nie sprzedajemy, nie handlujemy ani w żaden inny sposób nie przekazujemy stronom trzecim Państwa danych osobowych. Dane mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wykonania umowy z Państwem, w oparciu o Państwa zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej.

Dane są przekazywane również podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie PPUH Lampcar i osobom działającym z ich upoważnienia, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z PPUH Lampcar i wyłącznie zgodnie z poleceniami PPUH Lampcar oraz pod warunkiem zachowania tajemnicy zawodowej i ubezpieczeniowej (czyli szczególnych obowiązków ochrony informacji wynikających z odpowiednich przepisów prawa). Do grona podmiotów realizujących zadania w imieniu i na rzecz PPUH Lampcar zaliczają się podmioty świadczące usługi w szczególności z zakresu działalności przewozowej, informatycznej (hosting), windykacyjnej, prawnej, pośrednictwa, marketingowej.

  

4. Czy Państwa dane zostaną przesłane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską)?

Dane mogą być przekazywane do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej (?państwa trzecie?) jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej pomiędzy Państwem a PPUH Lampcar lub do podjęcia działań przed zawarciem takiej umowy w celu jej zawarcia, w ramach korzystania przez PPUH Lampcar z infrastruktury informatycznej (poczta elektroniczna).

W przypadku, gdy przetwarzanie obejmuje przekazywanie danych poza obszar Unii Europejskiej, taki transfer będzie odbywał się z wykorzystaniem Standardowych Klauzul Umownych lub regulacji Privacy Shield zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przepisami.

W innych sytuacjach Państwa dane mogą zostać przekazane do państw trzecich w przypadkach wskazanych w RODO. Kopię danych przekazywanych do państwa trzeciego mogą Państwo uzyskać po zgłoszeniu takiej prośby do PPUH Lampcar. Przekazanie danych do państwa trzeciego może mieć miejsce również po uzyskaniu Państwa zgody. Zgodnie z powyższym, Państwa dane będą przekazywane do państwa trzeciego na podstawie art. 49 ust. 1 lit a oraz art. 49 ust. 1 lit b RODO.

  

5. Jak długo będą przetwarzane (przechowywane) Państwa dane?

Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 2, tj.:
? w zakresie realizacji zawartej z PPUH Lampcar umowy ? do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń,

? w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na PPUH Lampcar w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów ? do czasu wypełnienia tych obowiązków przez PPUH Lampcar,

? w zakresie przetwarzania realizowanego wyłącznie w oparciu o zgodę ? do czasu niezwłocznego usunięcia danych, zrealizowanego w oparciu o zgłoszone przez Państwa żądanie,

? do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów PPUH Lampcar stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.

  

6. Jakie prawa przysługują Państwu, aby dane były odpowiednio chronione?

Mają Państwo prawo:

? żądać dostępu do swoich danych, a także żądać ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia,

? wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych w zakresie, jakiego dotyczy ta zgoda, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

? żądać przeniesienia dostarczonych PPUH Lampcar przez Państwa danych przetwarzanych

w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzanych na podstawie zgody. Przeniesienie polega na otrzymaniu przez Państwa od PPUH Lampcar Państwa danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawie do przesłania ich innemu administratorowi danych, o ile jest to technicznie możliwe. Uprawnienie nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa PPUH Lampcar,

? wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Państwo uznają, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy, w tym RODO.

Ponadto mają Państwo prawo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania przez PPUH Lampcar danych:

? z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, gdy PPUH Lampcar przetwarza dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 21 ust. 1 RODO),

? w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, w tym wobec profilowania w celach

marketingowych, w zakresie w jakim przetwarzanie danych jest związane z marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO).

PPUH Lampcar w celu realizacji Państwa prawa może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości.

  

7. Czy mają Państwo obowiązek dostarczyć dane?

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania wnioskowanych czynności lub zawarcia i realizacji umowy z PPUH Lampcar, podanie przez Państwa danych jest warunkiem wykonania wnioskowanych czynności lub zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do wykonania wnioskowanych czynności lub zawarcia i realizacji umowy z PPUH Lampcar

  

8. Skąd pozyskujemy Państwa dane i jakie są ich kategorie?

Większość przetwarzanych przez PPUH Lampcar danych pochodzi bezpośrednio od zainteresowanego podmiotu, w szczególności klienta.

Zbieramy, przechowujemy i przetwarzamy następujące rodzaje informacji o naszych użytkownikach:

Podczas rejestracji na naszej stronie:

? Nazwa

? Nazwa użytkownika / hasło (krypto zakodowane, nigdy nie przechowywane w postaci zwykłego tekstu)

? Adres e-mail

? Zarejestrowana data

? Data ostatniej wizyty

Kiedy dokonują Państwo zakupów na naszej stronie, zbieramy informacje rozliczeniowe:
? Imię i nazwisko

? Nazwa firmy (jeśli dotyczy)

? Adres

? Miasto

? Kod pocztowy

? Kraj

? Identyfikator Vat UE (jeśli dotyczy)

Kiedy zapisują się Pastwo do naszego newslettera:
? Adres e-mail

Gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową (oprogramowanie do wysyłania newslettera wysyła wiadomości e-mail o czasie, w którym najczęściej odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, aby zapewnić jak najlepsze wrażenia i dostarczać wiadomości na czas).

  

9. W jakim stopniu korzystamy z automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.
Profilowanie danych osobowych przez PPUH Lampcar polega na przetwarzaniu Państwa danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.